ระเบียบการยืม-คืน และอัตราค่าปรับ

Category: Cattegory ข้อมูลทั่วไป Published: Thursday, 22 February 2018 Written by Super User Print Email

 

ระเบียบการยืม-คืน และอัตราค่าปรับ

 

ประเภททรัพยากร

ผู้มีสิทธิ์ยืม

จำนวน
(เล่ม/เรื่อง)

เวลา

(วัน)

ค่าปรับ(บ.)/เล่ม/เรื่อง/วัน

หนังสือทั่วไป

-  นักศึกษาป.ตรี

-  นักศึกษาป.โท

            -  อาจารย์

            -  เจ้าหน้าที่

7

10

15

5

7

7

7

7

5

5

5

5

วารสารฉบับเก่า(เล่มปลีก)

สมาชิกทุกประเภท

 

3

 

1

 

5

โสตทัศนวัสดุ

 

สมาชิกทุกประเภท

 

3

 

2

 

5

 

หมายหตุ  :  1.  สำหรับอาจารย์ที่ยืมหนังสือ เพื่อใช้ในการสอนยืมได้นาน 1 ภาคการศึกษา
                  2.  กรณีที่โสตทัศนวัสดุใช้ประกอบกับหนังสือกำหนดให้ยืมนาน 7 วัน
Hits: 933