สำนักหอสมุด วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ระเบียบการยืม-คืน และอัตราค่าปรับ


ระเบียบการยืม-คืน และอัตราค่าปรับ

ประเภททรัพยากร
ผู้มีสิทธิ์ยืม
จำนวน
(เล่ม/เรื่อง)
เวลา
(วัน)
ค่าปรับ(บ.)/เล่ม/เรื่อง/วัน
หนังสือทั่วไป
-� นักศึกษาป.ตรี
-� นักศึกษาป.โท
            -� อาจารย์
            -� เจ้าหน้าที่
7
10
15
5
7
7
7
7
5
5
5
5
วารสารฉบับเก่า(เล่มปลีก)
สมาชิกทุกประเภท
3
1
5
โสตทัศนวัสดุ
สมาชิกทุกประเภท
3
2
5

หมายหตุ  :  1.  สำหรับอาจารย์ที่ยืมหนังสือ เพื่อใช้ในการสอนยืมได้นาน 1 ภาคการศึกษา
                  2.  กรณีที่โสตทัศนวัสดุใช้ประกอบกับหนังสือกำหนดให้ยืมนาน 7 วันระบบสืบค้นภายในสำนักหอสมุดสงวนลิขสิทธิ์ 2565 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 179/137 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 / www.cas.ac.th

ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)